Selo Lozovik se nalazi na teritoriji Opštine Velika Plana na levoj obali Donjeg toka reke Velike Morave.

Lozovik je u severnom delu opštine Velika Plana, graniči se sa Saraorcima na Severu, Vlaški Do i Aleksandrovac na istoku, Miloševcu na jugu i Golobok na zapadu. Kroz selo prolazi reka Velika MOrava, auto – put. Železnička pruga i Carigradski drum.

Atar Lozovika ima oblik pravougaonika i pruža se u pravcu istok-zapad s površinom od 4455 hektara.

Naselje zbijenog tipa (pomoravsko-panonski tip) kojeje podeljeno na pet mala – Crkvena, Vlaška Bugarska, Dolska i Ćupezanska.

Veliki broj stanovnika je u inostranstvu i iz godine u godinu se taj broj povećava.

Lozovik se nalazi na 44 stepena i 28 minuta severne geografgske širine i 21 stepen i 6 minuta istične geografske dužine.

Selo se nalazi u umerenom kontinentalnom pojasu sa izraženom razlikom sva četiri godišnja doba.

Zemljište je plodno i pogodno za obradu i navodnjavanje i na njemu uspevaju gotovo sve kulture.

Stanovništvo se bavi povrtarstvom, ratarstvom, stočarstvom, privrednim preduzetništvom a ima i oko 1000 zaposlenih u stalnom radnom odnosu koji žive i rade u selu a i u susednim opštinama.

Lozovik ima dosta inženjera, profesora, pravnika, doktora. Veliki broj stanovništva ima trogodišnju i četvorogodišnju stručnu spremu, a vrlo mali broj ima nepismenih.

U Lozoviku postoje jedna matična škola od prvog do osmog razreda i dve područne škole od prvog do četvrtog razreda sa pojednim odeljenjem.

Ukupan broj učenika školske 2007/2008 godine zaključno sa 31.08.2008 broji 449 učenika.

Postoji dečji vrtić. Dva odeljenja za celodnevni boravak sa 47 deteta i dva odeljenja zabavišta sa 50 deteta.

Zdravstvena stanica kao organizaciona jedinica Doma zdravlja u Vel. Plani u njima je organizovana svakodnevna lekarska služba opšte prakse kao i stomatološka služba. U sklopu ambulante postoji i apoteka a otvorene su u selu još dve privatne apoteke.

Postoji Dom kulture, savremeni objekat sa pozorišnom salom i pratećim prostorijama kapaciteta 500 sedišta.

U Lozoviku aktivna su dva KUD-a i to: KUD „Radica Ranković“ koji postoji 100 godina i novoosnovani KUD „Soko“ Lozovik.

Postoje i druga udruženja: FK "Udarnik", RK "Udarnik" Karate Klub Lozovik koji postiže Izuzetne rezultate, Konjički klub Lozovik, Lovačko udruženje "Fazan" Lozovik, Udruženje penzionera, udruženje žena, sa velikim brojem članova u svim navedenim udruženjima.

Postoji pravoslavna crkva koja zadovoljava potrebe građana, a pored crkve stara crkva Brvnara, obe su pod zaštitom zakona.

Postoji pošta sa krajnom automatskom centralom sa 1800 brojeva i tt mrežom oko 30 km. Uvedena je u većini domova i kblovska televizija. Tvorena je Radio Stanica „Moravac“ Lozovik.

Pored auto puta nalazi se Motel Lozovička česma sa ugostiteljskim objektima, a pre godinu dana sagrađena je benzinska pumpa koja obslužuje uglavnom korisnike auto-puta.

Na Carigradskom drumu nalazi se benzinska pumpa koja oslužuje stanovništvo.

Kompletno naselje opremljeno je elektrodistributivnom mrežom, i ulična rasveta urađena u svim ulicama gde je to bilo moguće.

 
Design by BumMedia